کرونانوشت

خطر ابتلا به کرونا، لطفا با ماسک وارد شوید!

حسن محدث‌زاده هستم، آموزگاری از سرزمین شرجی و تش‌باد، از کنار کرانه‌های خلیج همیشه فارس گاهی وقت‌ها می‌نویسم و نامم می‌شود روزنامه‌نگار و گاهی تدریس می‌کنم و می‌شوم آموزگار. آنچه در اینجا می‌خوانید نوشته‌هایی است از کرونا در این روزگار.

 

دادند قلم به دست ما ناشی ها
افتاد خطی به صورت کاشی ها
پاشید به روی بوم تنهایی مرگ
رفتند به خاک رنگ نقاشی ها